Horosgop Misol Leo

Douglas Harris 02-10-2023
Douglas Harris
Virgo

cliciwch yma

 • Libra
 • cliciwch yma

 • Scorpio
 • cliciwch yma

 • Sagittarius
 • cliciwch yma

 • Capricorn
 • cliciwch yma

 • Aquarius
 • Gweld hefyd: Cydnawsedd Arwyddion: Scorpio a Capricorn

  cliciwch yma

 • Pisces
 • cliciwch yma

  GWELER HEFYD: Horosgop Dydd Leo

  Edrychwch ar ragfynegiadau Horosgop Misol Leo ar gyfer y mis hwn! Cyngor ac arweiniad gan y sêr ar gyfer Cariad, Arian a Lwc.

  Leonin@s, cysylltu!

  6>Rhagolwg Misol Leo: Love<7

  Bydd libido y mis hwn yn fwy egnïol i'r pwynt o fethu â rheoli ei hun ar adegau.

  Beth oedd amheuaeth neu ddirgelwch yn y gorffennol, rydych chi am ddatod a byw yn y cylch hwn. Byddwch yn caniatáu i chi'ch hun ymchwilio i'ch rhywioldeb. Os ydych chi'n cynllunio penwythnos cyfan gyda'ch cariad, gallwch chi roi rhai pethau newydd ar waith. Byddwch chi eisiau byw'r eiliadau angerddol nesaf at eich partner ac, os ydych chi'n sengl, efallai y byddwch chi eisiau byw'ch dymuniadau'n ddwys. Efallai dewis perthynas fwy rhyddfrydol, ond byddwch yn ofalus i beidio â difaru yn nes ymlaen. Peidiwch â chael eich twyllo gan eiliadau byrlymus a reolir gan ewyllysiau a fydd yn cael eu byw. Bydd y mis yn cael ei fendithio a, gyda llawer o gariad, byddwch yn gallu rhannu eiliadau gwych.

  Mae nwydau dwys angen gofal. Does dim byd dros ben yn dda, yn enwedig pan fyddwch chi'n cwrdd â rhywun tebyg, gan fod tymer yn tueddu i fynd yn rhy boeth. Gall diffyg preifatrwydd, dim ond gwrando ar eich dymuniadau, diffyg empathi, fod yn un o ganlyniadau'r dwyster hwn. Gadewch iddo lifo'n fwy naturiol fel nad ydych chi'n cael problemau gyda'ch partner neu berthnasoedd rydych chi'n eu hystyried yn agos atoch.

  Tua'r ail bythefnos, gall fod yn amser da i gymdeithasu,dod o hyd i ffrindiau o'r gorffennol, ail-fframio rhai perthnasoedd. Byddwch bob amser yn barod i wrando er mwyn cyrraedd cyd-ddealltwriaeth. Gall rhai sefyllfaoedd o'r gorffennol ddod i'r wyneb eto.

  Llew

  Rhwng 23 Gorffennaf a 22 Awst

  • Lliw Oren
  • Carreg Llygaid Teigr
  • Arogl Oren
  • Pecyn Arwyddion Leo Gweler yn y Storfa

  Horosgop y mis Leo: Arian

  Mercwri mewn agwedd dda gyda Mars a Sadwrn yn rhoi hwb i'ch gyrfa broffesiynol, gan ehangu eich sgiliau cyfathrebu a chyfnewid gwybodaeth pwysig a fydd yn ychwanegu at eich proffesiwn. Gan ddod â bri cymdeithasol, gallwch chi gyflawni rhwydweithio da. Mae canlyniad addawol yn y golwg.

  Mae Haul ac Iau, yn arwydd Aries, yn arwydd o gylchred ehangu, efallai rhywbeth a oedd yn aros am ddadansoddiad, yn cael ymateb cadarnhaol. Cyfyngwch ychydig ar eich gwariant, efallai y byddwch yn gorwneud pethau. Efallai y cewch eich cefnogi gan rywun hŷn mewn rhai ymrwymiadau ariannol. Gweler hefyd Essences i ddenu arian a chwsmeriaid – sut i'w defnyddio?

  Horosgop misol Leo: Lwc

  Cyfle i gynllunio a chanolbwyntio ar astudiaethau, gan ehangu eich meddwl a'ch gallu i resymu, gan ychwanegu diwylliant. Bydd y camau nesaf yn cael eu cynllunio, hynny yw, astudio ac ehangu eich repertoire deallusol, ar waith.

  Efallai y cewch eich bendithio â pheth dawn a darganfod rhywfaintpotensial i gael ei ddefnyddio ar ryw gyfle. Gall rhywfaint o newid yn eich bywyd ddigwydd yn y dyddiau nesaf. Os dymunwch, gall y teulu gynyddu a derbyn y newyddion am feichiogrwydd, neu ryw undeb mwy sefydlog gyda'ch partner. Peidiwch â chael eich dychryn gan y newidiadau, dim byd trwy hap a damwain ac, yn y dyfodol, ein presennol ni bob amser yn dod yn ystyr ein gorffennol.

  Munud ddiddorol ar gyfer teithiau hir neu dramor.

  Gweld hefyd: Crescent Moon yn 2023: yr eiliad ar gyfer gweithredu

  Ynglŷn y cwmpas gyfarwydd, efallai y byddwch yn siomedig nad yw rhai pethau'n troi allan fel y disgwyliech. Nid yw popeth yn dibynnu arnoch chi bob amser, derbyniwch eich cyfyngiadau a gwybod na fydd popeth fel y breuddwydion chi.

  Yr iechyd gorau, y bywiogrwydd a'r gallu i gyflawni nodau gwych. Ar ôl yr 20fed, byddwch ychydig yn ofalus a pheidiwch â gorwneud pethau, cymerwch gymysgedd o fitaminau a gofalwch am eich imiwnedd.

  Ceisiwch gadw at gyfyngiadau eich corff, gwrandewch ar yr hyn y mae'n ei ddweud trwy'r arwyddion, peidiwch â Os na fyddwch yn cael eich gorlwytho, bydd angen y bywiogrwydd hwnnw arnoch o hyd tan ddiwedd y cylch.

  Bydd gennych rai uchelgeisiau a bydd angen i chi groesi'ch nodau er mwyn manteisio ar yr eiliadau delfrydol o weithredu. Gweler hefyd te Ayurvedic, diet ac ymarferion i reoli hwyliau drwg

  Rhagolygon Misol o'r Arwyddion ⬇

  • Aries

  cliciwch yma

 • Taurus
 • cliciwch yma

 • Gemini
 • cliciwch yma

 • Canser
 • cliciwch yma

 • Leo<14
 • cliciwch yma

 • Douglas Harris

  Mae Douglas Harris yn astrolegydd, awdur, ac ymarferydd ysbrydol o fri gyda dros 15 mlynedd o brofiad yn y maes. Mae ganddo ddealltwriaeth frwd o'r egni cosmig sy'n effeithio ar ein bywydau ac mae wedi helpu nifer o unigolion i lywio eu llwybrau trwy ei ddarlleniadau horosgop craff. Mae dirgelion y bydysawd wedi swyno Douglas erioed ac mae wedi cysegru ei fywyd i archwilio cymhlethdodau sêr-ddewiniaeth, rhifyddiaeth, a disgyblaethau esoterig eraill. Mae’n cyfrannu’n aml i flogiau a chyhoeddiadau amrywiol, lle mae’n rhannu ei fewnwelediad ar y digwyddiadau nefol diweddaraf a’u dylanwad ar ein bywydau. Mae ei agwedd dyner a thosturiol at sêr-ddewiniaeth wedi ennill dilynwr ffyddlon iddo, ac mae ei gleientiaid yn aml yn ei ddisgrifio fel tywysydd empathetig a greddfol. Pan nad yw'n brysur yn dehongli'r sêr, mae Douglas yn mwynhau teithio, heicio, a threulio amser gyda'i deulu.