Psalms 91 - Visspēcīgākais garīgās aizsardzības vairogs

Douglas Harris 03-10-2023
Douglas Harris

"Tūkstoš kritīs viņa pusē un desmit tūkstoši viņa labajā pusē, bet nekas viņu nesatrieks."

91. psalms ir izcelts Bībelē tā spēka un aizsardzības spēka dēļ. Visā pasaulē cilvēki slavē un lūdz šo psalmu kā lūgšanu. Lai izbaudītu visu šo vārdu aizsargājošo spēku, nav jēgas to iegaumēt, nesaprotot, ko nozīmē tā vārdi. Zemāk esošajā rakstā uzziniet šī psalma nozīmi, pantu pēc panta.

Psalms 91 - Drosme un dievišķā aizsardzība, saskaroties ar nelaimēm

Protams, populārākais no Psalmu grāmata, no kuriem Psalms 91 Tā ir intensīva un nepārprotama drosmes un nodošanās izpausme, pat saskaroties ar visnepārvaramākajiem šķēršļiem. Viss ir iespējams, ja ir ticība un nodošanās, bruņojot mūsu ķermeni, prātu un garu pret ļauno ietekmi. Pirms mēs sākam 91. psalma studijas, iepazīstieties ar visiem pantiem, kas tajā ietverti.

Skatīt arī: Kā uzzināt, kura Orixá mani aizsargā?

Kas dzīvo Visaugstākā apslēptuvē, tas atpūšas Visvarenā ēnā.

Es sacīšu par To Kungu: "Viņš ir mans Dievs, mans patvērums, mans cietoksnis, un uz Viņu es paļaušos.

Jo Viņš tevi izglābs no plēsēja lamatām un no postošā mēra.

Viņš tevi segs ar savām spalvām, un zem Viņa spārniem tu paļausies; Viņa patiesība būs tavs vairogs un aproce.

Tev nebūs jābaidās no šausmām naktī un no bultas, kas lido dienā,

Ne par sērgu, kas staigā tumsā, ne par nāvi, kas plosās pusdienlaikā.

Tūkstoš krīt tavā pusē un desmit tūkstoši tavā labajā pusē, bet tas tev nepietuvosies.

Tikai ar savām acīm tu redzi un redzi, kāda ir bezdievīgo alga.

Jo Tu, Kungs, esi mans patvērums, un Tu, Kungs, esi Savu mājvietu radījis Augstākajā.

Tevi nekas ļauns nenotiks, un nekāda sērga nepietuvos pie tavas telts.

Skatīt arī: Shango vanna, lai pārvarētu grūtības un lūgt risinājumus

Jo Viņš dos saviem eņģeļiem jūs uzraudzīt, lai jūs sargātu visos jūsu ceļos.

Tie tevi turēs savās rokās, lai tu nesabruņķētu kāju pret akmeni.

Jūs staigāsiet pa lauvu un čūsku, jūs staigāsiet pa lauvu un čūsku, jūs staigāsiet pa lauvu un čūsku.

Tā kā viņš mani tik ļoti mīlēja, es viņu arī izglābšu, es viņu uzcelšu augstībā, jo viņš zina manu vārdu.

Viņš mani piesauks, un es viņam atbildēšu, es būšu ar viņu bēdās, es viņu izvedīšu no bēdām un viņu pagodināšu.

Es viņu piepildīšu ar daudzām dienām un parādīšu viņam savu pestīšanu.

Skatīt arī Rīta lūgšana par lielisku dienu

Psalma 91 interpretācija

Meditējiet un pārdomājiet katra šī psalma vārsma nozīmi un pēc tam izmantojiet to kā patiesu garīgās aizsardzības vairogu vienmēr, kad jūtat vajadzību.

Psalms 91, 1. pants

"Kas dzīvo Visaugstākā apslēptuvē, tas atpūšas Visvarenā ēnā."

Šajā pantā minētā slēptuve ir tava slepenā vieta, tavs prāts, tavs iekšējais "es". Tas, kas ir tavā prātā, ir zināms tikai tev pašam, tādēļ tas tiek uzskatīts par tavu slepeno vietu. Un tieši tavā prātā tu saskaries ar Dieva klātbūtni. Lūgšanas, slavēšanas, kontemplācijas brīdī tieši savā slepenajā vietā tu satiecies ar Dievišķo, sajūti Viņa klātbūtni.

Būt Visaugstākā ēnā nozīmē būt Dieva aizsardzībā. Tā ir austrumu sakāmvārds, kas saka, ka bērni, kas atrodas tēva ēnā, vienmēr ir pasargāti, tas ir, drošībā. Tādēļ tas, kurš dzīvo Visaugstākā patvērumā, tas ir, kurš apmeklē savu svētumu, lūdzas, slavē, jūt Dieva klātbūtni un runā ar Viņu, būs Viņa aizsardzībā.

Psalms 91, 2. pants

"Es sacīšu par To Kungu: Viņš ir mans patvērums un mans cietoksnis, Viņš ir mans Dievs, uz Viņu es paļaujos."

Kad jūs sakāt šos pantus, jūs nododat sevi ar miesu un dvēseli Dievam, no visas sirds uzticoties, ka Viņš ir jūsu tēvs un aizbildnis un ka Viņš būs jums līdzās, lai aizsargātu un vadītu jūs visu mūžu. Tā ir tāda pati uzticēšanās, kādu bērns ar savām acīm paļaujas uz savu māti, uz to, kas viņu aizsargā, rūpējas par viņu, mīl, kur viņš jūtas mierināts. Ar šo pantu jūs paļaujaties uz bezgalīgo mīlestības okeānu.kas ir Dievs tevī.

Psalms 91, 3. un 4. pants

"Viņš noteikti izglābs viņu no putnu ķērāja lamatām un no postošā mēra. Viņš apklās viņu ar savām spalvām, un zem Viņa spārniem viņš būs drošībā, jo Viņa patiesība būs vairogs un aizstāvība".

Šo pantu jēga ir ļoti skaidra un viegli saprotama. Dievs tajos parāda, ka Viņš pasargās savus bērnus no visa ļaunā: no slimībām, no pasaules briesmām, no ļauniem nodomiem, pasargās tos zem saviem spārniem, kā putni savus mazuļus.

Psalms 91, 5. un 6. pants

"Viņš nebaidīsies no nakts šausmām, ne no bultas, kas lido dienā, ne no mēra, kas izplatās tumsā, ne no postījumiem, kas plosās pusdienlaikā."

Šie divi panti ir ļoti spēcīgi un prasa izpratni. Kad mēs ejam gulēt, viss, kas ir mūsu prātā, pastiprinās mūsu zemapziņā. Tāpēc ir ļoti svarīgi iet gulēt ar mieru, lai nakts būtu mierīga un pamostos ar prieku. Tāpēc ir svarīgi pirms gulētiešanas piedot sev un visiem apkārtējiem, lūgt Dievam svētības, apcerot.lielās Tā Kunga patiesības pirms aizmigšanas.

Bulta, kas lido pa dienu, un iznīcība, kas plosās pusdienlaikā, attiecas uz visu negatīvo enerģiju un ļaunajām domām, kurām mēs esam pakļauti katru dienu. Visi aizspriedumi, visa skaudība, viss negatīvais, kas mūs piemeklē ikdienā, mūs nesasniegs, ja mēs būsim zem dievišķas aizsardzības.

Pusdienlaika iznīcība nozīmē visas grūtības, ar kurām mēs saskaramies savā dzīvē, kad esam nomodā, apzināmies: emocionālās, finansiālās, veselības un pašcieņas problēmas. Savukārt nakts šausmas ir problēmas, kas nomāc mūsu prātu un garu un kas pastiprinās, kad esam "izslēgti", aizmiguši. Visas šīs ļaunuma un briesmas tiek pasargātas un turētas malā, kadMēs lūdzamies 91. psalmā un lūdzam Dieva aizsardzību.

Psalms 91, 7. un 8. pants

"Tūkstoš kritīs viņa pusē un desmit tūkstoši viņa labajā pusē, bet nekas viņu nesatrieks."

Šis pants rāda, kā jūs varat attīstīt spēku, imunitāti un aizsardzību pret jebkādu ļaunumu, ja esat zem Dieva vairoga. Dievišķā aizsardzība novērš lodes ceļu, neļauj attīstīties slimībām, atvaira negatīvās enerģijas, novirza nelaimes gadījumu ceļu. Ja Dievs ir ar jums, jums nav jābaidās, nekas jūs neskars.

Psalms 91, 9. un 10. pants

"Tā kā viņš ir darījis Kungu par savu patvērumu un Visaugstāko par savu mājokli, tad nekāds ļaunums viņu neskars un nekāda sērga nenāks pār viņa māju."

Kad tev ir ticība, paļāvība un tu īstenosi katru no iepriekšējiem šī 91. psalma pantiem, tu padarīsi Dievu par savu patvērumu. Būdams pārliecināts, ka Dievs tevi mīl, vada, sargā, un pastāvīgi būdams kontaktā ar Viņu, tu padarīsi Visaugstāko par savu mājokli, par savu mājvietu, par savu mājvietu. Šādā veidā tev no nekā nav jābaidās, nekas ļauns nenāks ne pie tevis, ne pie tavām mājām.

Psalms 91, 11. un 12. pants

"Jo Viņš pavēlēs saviem eņģeļiem jūs sargāt, lai jūs sargātu visos jūsu ceļos; tie jūs turēs aiz rokas, lai jūs nesakluptu uz akmeņiem."

Šajā pantā mēs saprotam, kā Dievs mūs pasargās un pasargās no visa ļaunā - caur saviem vēstnešiem, eņģeļiem. Viņi ir tie, kas mūs vada, kas dod mums iedvesmas impulsus, nes mums spontāni ienākušas prātā idejas, dod mums brīdinājumus, kas liek mums būt modriem, divreiz padomāt, pirms rīkoties, tur mūs tālāk no cilvēkiem un vietām, kas var nest ļaunumu, dod mumsEņģeļi seko dievišķajiem norādījumiem, lai dotu mums padomus, aizsargātu mūs, sniegtu atbildes un ieteiktu ceļu.

Psalms 91, 13. pants

"Ar savām kājām Viņš satrieks lauvas un čūskas."

Ja tu padarīsi Dievu par savu patvērumu un Visaugstāko par savu mājokli, tu sapratīsi, ka visas ēnas izklīdīs. Tu pratīsi atpazīt labo un ļauno un tādējādi izvēlēties labāko ceļu. Dievs piepildīs tavu sirdi un prātu ar pilnīgu gudrību, lai tu varētu iet pa miera ceļu, lai stāvētu pāri savām bēdām un atbrīvotos no visa pasaules ļaunuma.

Psalms 91, 15. un 16. pants

"Kad viņš Mani piesauks, Es viņam atbildēšu, Es būšu ar viņu grūtību stundā, Es viņu izglābšu un pagodināšu. Es viņam dāvāšu ilgu mūžu un parādīšu savu pestīšanu."

Panta beigās Dievs pastiprina savu uzticību mums, Viņš apliecina, ka būs mums līdzās un ar savu bezgalīgo labestību un inteliģenci sniegs mums atbildes, kas mums vajadzīgas, lai mēs varētu iet labestības ceļu. Dievs mums apliecina, ka, padarot Viņu par savu patvērumu un mājokli, mēs iegūsim ilgu dzīvi un tiksim glābti mūžīgai dzīvei.

Uzziniet vairāk :

  • Visu psalmu nozīme: mēs esam apkopojuši 150 psalmus.
  • Erceņģeļa Miķeļa 21 dienas garīgā attīrīšanās
  • Parādu krāšana ir garīgs simptoms - mēs paskaidrojam, kāpēc.

Douglas Harris

Duglass Heriss ir slavens astrologs, rakstnieks un garīgais praktiķis ar vairāk nekā 15 gadu pieredzi šajā jomā. Viņam ir ļoti laba izpratne par kosmiskajām enerģijām, kas ietekmē mūsu dzīvi, un viņš ir palīdzējis daudziem cilvēkiem orientēties savos ceļos, izmantojot viņa asprātīgos horoskopa lasījumus. Duglasu vienmēr ir fascinējuši Visuma noslēpumi, un viņš savu dzīvi ir veltījis astroloģijas, numeroloģijas un citu ezotērisko disciplīnu sarežģītības izpētei. Viņš ir biežs līdzstrādnieks dažādos emuāros un publikācijās, kur dalās savās atziņās par jaunākajiem debesu notikumiem un to ietekmi uz mūsu dzīvi. Viņa maigā un līdzjūtīgā pieeja astroloģijai ir iemantojusi viņam lojālus sekotājus, un klienti viņu bieži raksturo kā empātisku un intuitīvu ceļvedi. Kad viņš nav aizņemts ar zvaigžņu atšifrēšanu, Duglasam patīk ceļot, doties pārgājienos un pavadīt laiku kopā ar ģimeni.