Mocná modlitba na splnenie špeciálnej žiadosti

Douglas Harris 23-08-2023
Douglas Harris

Je určený pre všetky typy žiadostí. silná modlitba Nasledujúca modlitba pôsobí na ľudí, ktorí si vo svojom živote želajú niečo výnimočné, najlepšie žiadosti, ktoré si vyžadujú zložitejšie riešenie, alebo dokonca tie, ktoré sa považujú za nemožné.žiadosti sa potom vyhovie.

Okrem nevyhnutnej viery, aby sa vaše modlitby stali skutočnosťou, je nevyhnutné byť hodný tohto požehnania. Koniec koncov, podľa zákonov vesmíru, ak si to zaslúžite, vyhráte.

Mocná modlitba za splnenie špeciálnych požiadaviek

V úprimnej prosbe v tejto mocnej modlitbe k Panne Márii, svätej Rite z Cascie, svätému Judovi Tadeášovi, svätému Expeditovi a svätému Edwigovi, známym svojimi zázrakmi v nemožných, naliehavých prípadoch a ochranou núdznych, zhromaždite svoju vieru a zásluhy na splnení vašej prosby vyslovením nasledujúcich slov:

"Ó, drahá Matka, Panna Mária z Aparecidy! Ó, svätá Rita z Cascie! Ó, môj slávny svätý Júda Tadeáš, ochranca nemožných vecí! Ó, drahý svätý Expedito, svätec poslednej hodiny, a úžasný svätý Edwiges, svätec núdznych.

Drahí svätí, ktorí poznajú moje utrápené srdce, prihovárajte sa za mňa u nebeského Otca. Vyslovte svoju prosbu teraz. Vždy ich oslavujem a chválim. Skláňam sa pred drahými svätými."

Potom trikrát zopakujte nasledujúcu vetu: "Dôverujem Bohu celou svojou silou a prosím ho, aby osvetľoval moju cestu a môj život, amen." Nakoniec sa pomodlite Otče náš a Zdravas Mária.

Pozri tiež: Rómske entity v Umbande: čo sú a ako pôsobia?

Aby ste ešte viac posilnili blahodarný prúd tejto modlitby, modlite sa ju tri dni, kedykoľvek, pokiaľ sa cítite viac spojení s týmito svätými, ktorí by vám mali pomôcť s vašou špeciálnou žiadosťou. Účinky tejto silnej modlitby môžete zvýšiť aj tak, že tieto silné slová budete šíriť medzi ďalšími ľuďmi, ktorí možno tiež potrebujú takéto požehnanie. Ak to chcete urobiť, urobte si 25 kópií modlitby aNechajte ho v kostole, aby k nemu mal každý prístup. Zdieľajte ho aj digitálne, prostredníctvom e-mailov, blogov alebo sociálnych sietí, aby ste túto moc nad svojimi žiadosťami ešte viac posilnili.

A to najdôležitejšie zo všetkého: Urobte to! Pretože nestačí len odovzdať svoj osud do rúk Božského a skrížiť ruky a čakať, že všetko spadne z neba. Urobte svoj diel a prispejte k tomu, aby sa to stalo; verte a buďte hodní takéhoto osobného zázraku.

Pozri tiež:

Pozri tiež: Arabská svadba - spoznajte jeden z najoriginálnejších rituálov na svete
  • Mocná modlitba k zázračnej otrokyni Anastázii.
  • Silná modlitba k Panne Márii Mystická ruža a jej symbolika.
  • Držte sa ďalej od smútku - naučte sa silnú modlitbu, aby ste sa cítili šťastnejší.

Douglas Harris

Douglas Harris je uznávaný astrológ, spisovateľ a duchovný praktik s viac ako 15-ročnými skúsenosťami v tejto oblasti. Veľmi dobre rozumie kozmickým energiám, ktoré ovplyvňujú naše životy, a pomohol mnohým jednotlivcom orientovať sa na ich cestách prostredníctvom svojho bystrého horoskopu. Douglas bol vždy fascinovaný záhadami vesmíru a svoj život zasvätil skúmaniu zložitosti astrológie, numerológie a iných ezoterických disciplín. Je častým prispievateľom do rôznych blogov a publikácií, kde sa delí o svoje postrehy o najnovších nebeských udalostiach a ich vplyve na naše životy. Jeho jemný a súcitný prístup k astrológii si získal verných fanúšikov a jeho klienti ho často opisujú ako empatického a intuitívneho sprievodcu. Keď Douglas nie je zaneprázdnený dešifrovaním hviezd, rád cestuje, trávi čas so svojou rodinou.