Poznajte túto mocnú modlitbu na odohnanie zla

Douglas Harris 04-10-2023
Douglas Harris

Často sa cítime zle a úzkostlivo bez zjavnej príčiny, alebo sa nám zdá, že nám nejaká zlá energia bráni v plynutí života. Zlo existuje, nie sme schopní ho vidieť, ale cítime ho. Môže pochádzať od iných ľudí, ktorí nám vedome alebo nevedome závidia a želajú nám zlé.na odohnanie zla môže byť silnou zbraňou na obranu. Môžeme použiť aj niektoré amulety, napríklad medaily a kríže.

Prečítajte si tiež: Silná modlitba k 13 dušiam

Mocná modlitba na ochranu pred zlom: Žalm 7

Žalm 7 sa považuje za jednu z najsilnejších modlitieb v Biblii. Je to mocná modlitba na odohnanie zla. Prináša ochranu pred všetkou závisťou a zlou energiou, ktorá je namierená proti vám. Zapáľte sviečku a oddane sa modlite:

" Pane, môj Bože, v teba dúfam, zachráň ma od všetkých, čo ma prenasledujú, a vysloboď ma;

Aby neroztrhal moju dušu ako lev, aby ju neroztrhal na kúsky a aby nebolo nikoho, kto by ju vyslobodil.

Pane, môj Bože, ak som to urobil, ak je na mojich rukách zvrátenosť,

Pozri tiež: 14:14 - uvoľnite sa a očakávajte dobré správy!

Ak som odplatil zlom tomu, kto mal so mnou mier (predtým som oslobodil toho, kto ma bezdôvodne utláčal),

Nech nepriateľ prenasleduje moju dušu a dostihne ju, nech pošliape môj život na zemi a nech sa moja sláva obráti v prach.

Povstaň, Hospodine, vo svojom hneve, povyš sa nad hnev mojich utláčateľov a prebuď ma k súdu, ktorý si prikázal.

Tak ťa obklopí zhromaždenie národov; preto sa kvôli nim obráť na výšinu.

Hospodin bude súdiť ľud; súď ma, Hospodine, podľa mojej spravodlivosti a podľa bezúhonnosti, ktorá je vo mne.

Nech sa skončí bezbožnosť bezbožných, ale nech sa upevnia spravodliví, lebo ty, spravodlivý Bože, skúmaš srdcia a mysle.

Môj štít je od Boha, ktorý zachraňuje ľudí s úprimným srdcom.

Boh je spravodlivý sudca, Boh, ktorý sa každý deň hnevá.

Ak človek nebude robiť pokánie, Boh naostrí svoj meč; naklonil svoj luk a pripravil sa.

A už mu pripravil smrtiace zbrane a proti prenasledovateľom nasadí svoje plamenné šípy.

Hľa, je v bolestiach zvrátenosti; počal pôrodné bolesti a porodil lož.

Vykopal jamu, urobil ju hlbokú a spadol do jamy, ktorú urobil.

Jeho dielo padne na jeho hlavu a jeho násilie padne na jeho hlavu.

Budem chváliť Pána podľa jeho spravodlivosti a spievať chválospevy na meno Pána, Najvyššieho."

Prečítajte si tiež: Silná modlitba k svätej Rite z Cascie

Silná modlitba na ochranu pred zlom: Modlitba svätého kríža

Táto modlitba Svätého kríža, ktorú priniesli Portugalci, keď prišli kolonizovať Brazíliu, bola vytvorená na to, aby pomáhala odháňať zlo a nebezpečenstvá z neznáma. Táto modlitba je veľmi silná a účinná na odháňanie všetkých druhov negativity a všetkého zla, ktoré môže ovplyvňovať váš život:

" Boh ťa ochraňuj, svätý kríž, kde bol ukrižovaný Kristus a kde sa kajám zo svojho hriešneho života tým, že sa požehnám znamením kríža (urobte znamenie).

Svätý a svätý kríž, na ktorom bol ukrižovaný Kristus, podopri ma a zachráň od smrteľných hriechov, od tesákov šeliem, od šípov Indiánov, od stroskotaní a horúčok, od moci diabla, od pekla, od plameňov očistca a od moci mojich hmotných a duchovných nepriateľov.

Svätý Kríž, vysloboď ma od vojen a násilnej smrti, od moru, od bolestí a poníženia, od nehôd a múk, od telesných a duchovných utrpení, od všetkých chorôb, trápení a múk, v mene Otca i Syna i Ducha Svätého (urobte opäť znamenie kríža).

Pozri tiež: Kompatibilita znamení: Blíženci a Panna

Chráň ma, svätý kríž, v svätej a posvätenej hostii, v požehnanom kalichu, v plášti Panny Márie a v plášti Krista, aby ma nezasiahol blesk ani jed, aby ma neurazil nijaký nástroj ani zviera, aby ma nezasiahlo ani nepoškodilo nijaké oko, aby mi neublížilo nijaké železo ani oceľ.

Svätý kríž, kde bol Kristus ukrižovaný a kde tiekla jeho svätá krv, poslednou slzou jeho tela, posledným dychom jeho tela, nech sú mi odpustené všetky hriechy a zločiny a nech ma nezadrží žiadne rameno, žiadna pasca, žiadne železo.

Každá rana na mojom tele bude uzdravená mocou Kristovej krvi, vyliatej v tebe, svätý kríž. Každé zlo, ktoré sa ku mne približuje, bude v tebe ukrižované, ako bol ukrižovaný Kristus. Každé zlo proti mne bude pochované pri tvojich nohách.

Očaruj ma, svätý Kríž, mocou Ježiša Krista, aby som bol chránený pred každou mocou a aby sila spravodlivosti bola na mojej strane. Aby som bol zachránený pred smrťou a potupou, aby ma väznice nezadržali a aby šťastie bolo mojím spoločníkom.

S tebou, v Kristovi a v Otcovej sláve budem kráčať a budem spasený, budú ma hľadať, ale nenájdu, budú ma loviť, ale neublížia mi, budem terčom, ale nebudem prenasledovaný. Keď ma budú hľadať na zemi, budem vo vzduchu. Keď ma budú chcieť vo vzduchu, ukryjem sa vo vode. Keď ma budú hľadať vo vode, budem sa zohrievať vo svätom ohni svätého kríža, v sláve Boha Otca všemohúceho, Syna aDuch Svätý. Amen! "

Zistite viac :

  • Silná modlitba k Panne Márii Fatimskej
  • Silná modlitba k Panne Márii Rozviažte uzly
  • Silná modlitba k blahoslavenej svätej Kataríne

Douglas Harris

Douglas Harris je uznávaný astrológ, spisovateľ a duchovný praktik s viac ako 15-ročnými skúsenosťami v tejto oblasti. Veľmi dobre rozumie kozmickým energiám, ktoré ovplyvňujú naše životy, a pomohol mnohým jednotlivcom orientovať sa na ich cestách prostredníctvom svojho bystrého horoskopu. Douglas bol vždy fascinovaný záhadami vesmíru a svoj život zasvätil skúmaniu zložitosti astrológie, numerológie a iných ezoterických disciplín. Je častým prispievateľom do rôznych blogov a publikácií, kde sa delí o svoje postrehy o najnovších nebeských udalostiach a ich vplyve na naše životy. Jeho jemný a súcitný prístup k astrológii si získal verných fanúšikov a jeho klienti ho často opisujú ako empatického a intuitívneho sprievodcu. Keď Douglas nie je zaneprázdnený dešifrovaním hviezd, rád cestuje, trávi čas so svojou rodinou.