Špeciálne modlitby na Veľký týždeň

Douglas Harris 12-10-2023
Douglas Harris

Veľký týždeň je pre kresťanov najdôležitejším týždňom, v ktorom kráčame po Ježišových stopách od chvíle, keď vstúpil do Jeruzalema. Tento týždeň prežívame veľké paschálne tajomstvo v triptychu, v ktorom sa spolu s Máriou vydávame na cestu ukrižovaného Pána, pochovaného Pána a vzkrieseného Pána. Pozrite si ho modlitby na Veľký týždeň.

Modlitby na Veľký týždeň - najdôležitejšie v kresťanstve

Tak ako Mária, ani my nemôžeme nechať Krista na tejto ceste samého. Mária sprevádzala Ježiša až na kríž, videla jeho utrpenie. Stála však pevne pri ňom, zúčastňovala sa na jeho obete. Zostala mu nablízku a prijala ho mŕtveho v náručí, čakala na jeho vzkriesenie, keď sa všetka nádej vytratila. Spomeňme si v tomto Veľkom týždni na najsilnejšiu avýznamné momenty Pánovho umučenia. Ak viete o Veľkom týždni málo, dozviete sa niečo viac v tomto článku.

Modlitba na koniec pôstu

Pôstny čas sa skončil. Je čas dokončiť modlitby pokánia za naše hriechy a pripraviť svoje srdcia na Kristovu smrť a zmŕtvychvstanie, ktoré sú najväčším symbolom jeho lásky k nám. Na začiatok modlitieb Veľkého týždňa odporúčame začať touto modlitbou, ktorá je uvedená nižšie.

Modlite sa s veľkou vierou:

"Otče náš,

ktorý je v nebi,

počas tejto sezóny

pokánia,

zmiluj sa nad nami.

S našou modlitbou,

náš rýchly

a naše dobré skutky,

transformovať

naše sebectvo

vo veľkorysosti.

Otvorte naše srdcia

Pozri tiež: 16:16 - prekážky pred nami, nestabilita a vytrvalosť

k vášmu slovu,

uzdraviť naše rany hriechu,

pomôžte nám konať dobro v tomto svete.

Premeňme temnotu

a bolesť na život a radosť.

Udeľ nám tieto veci

naším Pánom Ježišom Kristom.

Amen!"

Modlitba za obrátenie vo Veľkom týždni

"Pane, v tomto Veľkom týždni, keď oslavujeme jeho smrť a zmŕtvychvstanie, ťa prosím: obráť moje srdce.

Otvor mi oči, aby som vnímal veľkosť tvojej úžasnej obety za spásu moju i celého sveta.

Priveď ma bližšie k sebe a k veľkému tajomstvu svojej lásky.

Nech tvoj Svätý Duch zaplaví moje srdce aspoň časťou tejto veľkej lásky, ktorá zmenila dejiny ľudstva! Amen."

Pozri tiež: Sympatie pre dážď: naučte sa 3 rituály na privolanie dažďa Pozri tiež Veľký týždeň - modlitba a význam Zeleného štvrtka

Modlitby na Veľký týždeň - Prípravná modlitba

"Pane, môj Stvoriteľ, Boh môjho života, prichádzam prostredníctvom tejto modlitby, aby som sa ti dal k dispozícii. Ty si ma povolal z môjho každodenného života a opojil si ma svojou láskou, z čistej lásky, ktorú ku mne cítiš! Túžiš, aby môj život rozkvitol, a preto sa ti odovzdávam a dôverujem tvojej milosti.

V tomto čase obrátenia očakávaš premenu môjho srdca, ale hovorím ti, že bez teba nič nezmôžem... preto ťa prosím o pomoc. Dovoľ mi intenzívne prežívať túto chvíľu, takú posvätnú pre tvojho Syna Ježiša:

Klaniame sa ti, Pane Ježišu Kriste, a dobrorečíme ti, lebo svojím svätým krížom si vykúpil svet. Tisíckrát ti ďakujem, Pane Ježišu, že si za mňa zomrel na kríži. Tvoja krv a tvoj kríž mi nesmú byť dané nadarmo.

Amen."

Teraz si v ďalších článkoch špeciálneho seriálu modlitieb Veľkého týždňa pozrite význam Zeleného štvrtka, Utrpenia Pána, Zelenej soboty a Veľkonočnej nedele s konkrétnymi modlitbami pre každý z týchto sviatočných dní. Pozrite si všetky modlitby na Veľký týždeň.

Zistite viac :

  • Modlitba k svätému Jurajovi za otvorenie ciest
  • Nedeľná modlitba - Deň Pána
  • Modlitba Svätý Peter: Otvor svoje cesty

Douglas Harris

Douglas Harris je uznávaný astrológ, spisovateľ a duchovný praktik s viac ako 15-ročnými skúsenosťami v tejto oblasti. Veľmi dobre rozumie kozmickým energiám, ktoré ovplyvňujú naše životy, a pomohol mnohým jednotlivcom orientovať sa na ich cestách prostredníctvom svojho bystrého horoskopu. Douglas bol vždy fascinovaný záhadami vesmíru a svoj život zasvätil skúmaniu zložitosti astrológie, numerológie a iných ezoterických disciplín. Je častým prispievateľom do rôznych blogov a publikácií, kde sa delí o svoje postrehy o najnovších nebeských udalostiach a ich vplyve na naše životy. Jeho jemný a súcitný prístup k astrológii si získal verných fanúšikov a jeho klienti ho často opisujú ako empatického a intuitívneho sprievodcu. Keď Douglas nie je zaneprázdnený dešifrovaním hviezd, rád cestuje, trávi čas so svojou rodinou.