Thi thiên 136—Vì lòng thành tín Ngài bền vững đời đời

Douglas Harris 02-06-2023
Douglas Harris

Khi đọc Thi thiên 136, bạn có thể sẽ nhận thấy nhiều điểm tương đồng với Thi thiên trước. Tuy nhiên, có một số điểm kỳ dị được quan sát thấy trong thành phần của nó; giống như sự lặp lại của đoạn văn “vì lòng nhân từ của Ngài còn đến đời đời”.

Thực tế, lòng nhân từ của Đức Chúa Trời là vô tận, và gần như vô tận; do đó sức mạnh của những câu này. Bằng cách này, chúng ta có một bài hát sâu lắng, hay và cảm động, và chúng ta hiểu một cách mật thiết rằng lòng nhân từ của Chúa là đời đời và không thay đổi.

Thi thiên 136 — Chúng ta ngợi khen Chúa đời đời

Được nhiều người gọi là “Đại thi thiên ngợi khen”, Thi thiên 136 về cơ bản được xây dựng dựa trên việc ca ngợi Đức Chúa Trời, hoặc vì Ngài là ai, hoặc vì tất cả những gì Ngài đã làm. Rất có thể nó đã được xây dựng sao cho một nhóm giọng hát phần đầu tiên và hội chúng đáp lại phần tiếp theo.

Hãy ngợi khen Chúa, vì Ngài rất tốt lành; vì lòng nhân từ Ngài còn đến đời đời.

Hãy ngợi khen Đức Chúa Trời của các thần; vì lòng nhân từ Ngài còn đến đời đời.

Hãy ngợi khen CHÚA của các chúa; vì lòng tốt của anh ấy tồn tại mãi mãi.

Người chỉ làm nên điều kỳ diệu; vì tình yêu bền vững của Ngài tồn tại mãi mãi.

Đấng sáng tạo bầu trời bằng sự hiểu biết; vì lòng nhân từ Ngài còn đến đời đời.

Đấng trải trái đất trên mặt nước; vì lòng nhân từ của ngài còn mãi.

Người đã làm nên những ngọn đèn vĩ đại;vì lòng nhân từ của Ngài tồn tại mãi mãi;

Mặt trời cai trị ban ngày; vì lòng nhân từ của Ngài còn mãi;

Mặt trăng và các vì sao chủ trì đêm tối; vì lòng nhân từ Ngài còn đến đời đời;

Đấng đánh bại Ai Cập trong đứa con đầu lòng; vì lòng nhân từ Ngài còn đến đời đời;

Và Ngài đã đem Y-sơ-ra-ên ra khỏi giữa họ; vì lòng nhân từ của Ngài tồn tại mãi mãi;

Với bàn tay mạnh mẽ và cánh tay dang rộng; vì lòng nhân từ Ngài còn đến đời đời;

Người đã chia Biển Đỏ thành hai phần; vì lòng nhân từ Ngài còn đến đời đời;

Và Ngài khiến dân Y-sơ-ra-ên đi ngang qua Ngài; vì lòng nhân từ của ngài tồn tại mãi mãi;

Nhưng ngài đã cùng quân đội của mình lật đổ Pha-ra-ôn tại Biển Đỏ; vì lòng nhân từ của Ngài tồn tại mãi mãi.

Người đã dẫn dắt dân Ngài qua vùng hoang dã; vì lòng nhân từ của ngài tồn tại mãi mãi;

Người đã giết các vị vua vĩ đại; vì lòng tốt của anh ấy tồn tại mãi mãi;

Anh ấy đã giết những vị vua nổi tiếng; vì lòng thương xót của Ngài tồn tại mãi mãi;

Sion, vua của người Amorit; vì lòng nhân từ Ngài còn đến đời đời;

Và Og, vua của Bashan; vì lòng nhân từ Ngài còn đến đời đời;

Và Ngài ban đất đai cho họ làm sản nghiệp; vì lòng nhân từ Ngài còn đến đời đời;

Và ngay cả cơ nghiệp cho Y-sơ-ra-ên tôi tớ Ngài; vì lòng nhân từ Ngài còn mãi;

Ai nhớ đến sự hèn hạ của chúng ta; vì lòng nhân từ của Ngài tồn tại mãi mãi;

Vàchuộc khỏi kẻ thù của chúng tôi; vì tình yêu bền vững của Ngài còn đến đời đời;

Đấng ban cho mọi xác thịt; vì lòng nhân từ Ngài còn đến đời đời.

Hãy ngợi khen Đức Chúa Trời trên trời; vì lòng nhân từ Ngài còn đến đời đời.

Xem thêm Thi thiên 62 – Chỉ nơi Đức Chúa Trời tôi mới tìm thấy sự bình an

Giải nghĩa Thi thiên 136

Tiếp theo, tiết lộ thêm một chút về Thi thiên 136 , thông qua giải thích các câu thơ của nó. Đọc kỹ!

Câu 1 và 2 – Ca ngợi Chúa, vì Ngài nhân từ

“Hãy ngợi khen Chúa, vì Ngài nhân từ; vì lòng nhân từ Ngài còn đến đời đời. Hãy ngợi khen Chúa các thần; vì lòng nhân từ của Ngài tồn tại mãi mãi.”

Chúng tôi bắt đầu ở đây với lời mời mọi người công khai thừa nhận quyền tối cao của Chúa trước loài người và các vị thần khác; vì lòng nhân từ của Ngài còn mãi, tính cách của Ngài ngay thẳng và tình yêu thương của Ngài là thành tín.

Các câu 3 đến 5 – Đấng chỉ làm nên những điều kỳ diệu

“Hãy ngợi khen Chúa của các chúa; vì lòng nhân từ Ngài còn đến đời đời. Người chỉ làm việc kỳ diệu; vì lòng nhân từ Ngài còn đến đời đời. Người đã tạo ra các tầng trời bằng sự hiểu biết; vì lòng nhân từ của Ngài tồn tại mãi mãi.”

Đề cập đến Đức Chúa Trời với tư cách là Thần tính tối cao, những câu này ca ngợi những điều kỳ diệu của Chúa, chẳng hạn như sự sáng tạo; một minh chứng tuyệt vời về tình yêu thương và sự hiểu biết của Ngài.

Các câu từ 6 đến 13 – Vì lòng nhân từ của Ngài trường tồnmãi mãi

“Đấng trải trái đất trên biển; vì lòng nhân từ Ngài còn đến đời đời. Người đã tạo ra những ngọn đèn vĩ đại; vì lòng nhân từ Ngài còn đến đời đời; Mặt trời cai trị ban ngày; vì lòng nhân từ Ngài còn đến đời đời.

Mặt trăng và các vì sao chủ trì đêm tối; vì lòng nhân từ Ngài còn đến đời đời; Ai đã đánh chết đứa con đầu lòng của Ai Cập; vì lòng nhân từ Ngài còn đến đời đời; Và ông đưa Israel ra khỏi giữa họ; vì lòng nhân từ Ngài còn đến đời đời.

Bằng một bàn tay mạnh mẽ và một cánh tay dang rộng; vì lòng nhân từ Ngài còn đến đời đời; Đấng đã chia Biển Đỏ thành hai phần; vì lòng nhân từ Ngài còn đến đời đời.”

Trong những câu này, tác giả Thi thiên nhớ lại tất cả những hành động vĩ đại của Chúa trong việc giải cứu dân Y-sơ-ra-ên khỏi Ai Cập, qua đó thực hiện lời hứa của Ngài.

Ông cũng trở lại đề cập đến Sáng tạo, và rằng mọi thứ tồn tại là công việc của các ngón tay của Ngài; tuy nhiên, khi muốn giành chiến thắng trong một trận chiến, ông đã làm điều đó bằng một bàn tay mạnh mẽ.

Các câu từ 14 đến 20 – Nhưng ông đã lật đổ Pha-ra-ôn bằng quân đội của mình

“Và ông đã khiến Y-sơ-ra-ên đi qua giữa anh ấy; vì lòng nhân từ Ngài còn đến đời đời; Nhưng ông đã lật đổ Pha-ra-ôn với quân đội của mình tại Biển Đỏ; vì lòng nhân từ Ngài còn đến đời đời. Người đã dẫn dắt dân tộc mình qua sa mạc; vì lòng nhân từ Ngài còn đến đời đời; Người đã đánh bại các vị vua vĩ đại; vì lòng tốt của bạnnó tồn tại mãi mãi.

Và giết chết các vị vua nổi tiếng; vì lòng nhân từ Ngài còn đến đời đời; Sihon, vua dân Amorite; vì lòng nhân từ Ngài còn đến đời đời; Và Og, vua của Bashan; vì lòng nhân từ Ngài còn đến đời đời.”

Một lần nữa, tại đây, chúng ta cùng nhìn lại những hành động vĩ đại của Chúa, bao gồm cả cuộc chinh phục các vùng đất phía đông sông Giô-đanh, bao gồm cả những vùng đất thuộc về Vua Sihon và Och. <1

Các câu từ 21 đến 23 – Ai đã nhớ đến sự hèn hạ của chúng ta

“Và ban đất đai của họ làm sản nghiệp; vì lòng nhân từ Ngài còn đến đời đời; Và ngay cả cơ nghiệp cho Y-sơ-ra-ên tôi tớ Ngài; vì lòng nhân từ Ngài còn đến đời đời; Ai nhớ cơ sở của chúng tôi; vì lòng nhân từ Ngài còn đến đời đời.”

Vậy, chúng ta hãy nhớ rằng chúng ta không chỉ ngợi khen Đức Chúa Trời về thời kỳ Xuất hành, mà còn về tất cả những gì Ngài đã làm kể từ đó. Trên hết, chúng ta có thể ca ngợi Chúa vì đã giải thoát chúng ta khỏi tội lỗi và chào đón chúng ta vào gia đình của Ngài. Đức Chúa Trời nhớ đến chúng ta, bất kể chúng ta ở trong hoàn cảnh hay tầng lớp xã hội nào.

Các câu 24 đến 26 – Ca ngợi Đức Chúa Trời trên trời

“Và Ngài đã chuộc chúng ta khỏi kẻ thù; vì lòng nhân từ Ngài còn đến đời đời; Thứ cung cấp thức ăn cho mọi xác thịt; vì lòng nhân từ Ngài còn đến đời đời. Ca tụng Chúa trên trời; vì tình yêu bền vững của Ngài còn đến đời đời.”

Một lần nữa, bài thánh vịnh kết thúc gần giống như cách nó bắt đầu: ca ngợi lòng trung thành vô hạncủa Chúa đối với dân của Ngài, bên cạnh lời kêu gọi mọi người hãy cảm tạ vì lòng tốt vô cùng của Ngài.

Tìm hiểu thêm:

  • Ý nghĩa của tất cả các Thánh vịnh: chúng tôi đã tập hợp 150 thánh vịnh cho bạn
  • Tia ​​lửa thần thánh: phần thiêng liêng trong chúng ta
  • Lời cầu nguyện bí mật: hiểu sức mạnh của nó trong cuộc sống của chúng ta

Douglas Harris

Douglas Harris là một nhà chiêm tinh, nhà văn và nhà tâm linh nổi tiếng với hơn 15 năm kinh nghiệm trong lĩnh vực này. Anh ấy có hiểu biết sâu sắc về các năng lượng vũ trụ tác động đến cuộc sống của chúng ta và đã giúp nhiều người định hướng con đường của họ thông qua các bài đọc tử vi sâu sắc của anh ấy. Douglas luôn bị mê hoặc bởi những bí ẩn của vũ trụ và đã dành cả cuộc đời để khám phá những điều phức tạp của chiêm tinh học, số học và các ngành bí truyền khác. Anh ấy là người đóng góp thường xuyên cho nhiều blog và ấn phẩm khác nhau, nơi anh ấy chia sẻ những hiểu biết của mình về các sự kiện thiên thể mới nhất và ảnh hưởng của chúng đối với cuộc sống của chúng ta. Cách tiếp cận nhẹ nhàng và từ bi của anh ấy đối với chiêm tinh học đã mang lại cho anh ấy một lượng người theo dõi trung thành và khách hàng của anh ấy thường mô tả anh ấy như một người hướng dẫn trực quan và đồng cảm. Khi không bận giải mã các vì sao, Douglas thích đi du lịch, đi bộ đường dài và dành thời gian cho gia đình.