Thánh Vịnh 96: Làm thế nào để đánh thức lòng biết ơn và niềm vui

Douglas Harris 05-07-2024
Douglas Harris

Một bài Thi thiên được sao chép với mục đích ca ngợi các sinh vật trên trời hoặc kêu gọi sự giúp đỡ của thần thánh, vì vậy tất cả chúng đều được xây dựng để truyền tải những thông điệp cụ thể. Một phần công việc của Vua David lúc bấy giờ, việc xây dựng nó được thực hiện sao cho chúng có nhịp điệu và phù hợp để được kể thành thơ và bài hát. Trong bài viết này, chúng tôi sẽ tập trung vào ý nghĩa và cách giải thích của Thi thiên 96.

Thi thiên 96, ngược lại, là một phần của bộ 150 Thi thiên tạo nên cuốn sách do Đa-vít tạo ra, trong đó, trong số những ghi chép đầu tiên của ông. được viết trong sách Sử ký của các vua Y-sơ-ra-ên. Trong đó, Đa-vít đề cập đến việc vận chuyển chiếc hòm được mang từ nhà của Ô-bết-Ê-đôm ở Ki-ri-át-Giê-a-rim (1 Sử ký 13.13, 16.7), làm rõ niềm vui của tất cả những người được chuộc lỗi lầm và tội lỗi của họ, vì ông trích dẫn việc ban cho phước lành cho tất cả các dân tộc đã ăn năn.

Trở lại với Thi thiên 96, khi biết những lời của nó, người ta nhận ra rằng điều này được sinh ra với mục đích bày tỏ lòng biết ơn đối với tất cả các phước lành đã được ban cho chúng ta, có thể để sử dụng nó như một cách cảm ơn những điều ước vừa được thực hiện hoặc thậm chí là những cử chỉ cảm ơn vì tất cả những phước lành đã nhận được trong cuộc sống.

Bài đọc hoặc bài hát của nó cũng bao hàm ý chí lan tỏa ân sủng thiêng liêng, mở rộng chiến thắng của cá nhân cho tất cả những người xung quanh , dưới hình thức hào phóngchia sẻ vòng nguyệt quế của những thành tựu của chúng tôi. Cấu hình loại bỏ tính ích kỷ này khiến nó trở thành biểu tượng của sự vô tư và chính trực, cho thấy rằng mọi người đều xứng đáng được đối xử như nhau và có cơ hội như nhau.

Việc đọc Thi thiên 96 để ca ngợi và biết ơn

Điều này Thi thiên có thể được đọc hoặc tụng trong bất kỳ tình huống nào mà bạn muốn bày tỏ lòng biết ơn. Vì các bài Thi thiên trong cuốn sách này có khả năng hòa hợp chúng ta với năng lượng thiên thượng, nên bằng cách cầu nguyện và hát những lời đẹp đẽ như vậy, chúng ta được phép đến gần các thiên thần và Cha trên trời. Bằng cách này, thông điệp về lòng biết ơn như vậy có thể đến được các tầng trời rõ ràng hơn, truyền tải đầy đủ ý định của đức tin.

Hãy nhớ rằng khi đọc thuộc lòng một bài Thi thiên, bạn đang tìm cách thiết lập mối giao tiếp với thần thánh. Do đó, hãy cố gắng thực hiện ở một nơi yên tĩnh, không có sự can thiệp từ bên ngoài chẳng hạn như tiếng ồn quá mức hoặc không thoải mái có thể khiến bạn mất tập trung. Bây giờ chúng ta đã biết lịch sử và tầm quan trọng của nó, hãy xem Thi thiên 96 bên dưới để bắt đầu đọc.

Xem thêm: Bạn có biết totem là gì không? Khám phá ý nghĩa của chúng

Hát cho Chúa một bài ca mới, hát cho Chúa đi, toàn thể trái đất.

Hãy hát cho Chúa nghe Chúa, ban phước cho tên của bạn; công bố sự cứu rỗi của Ngài từ ngày này qua ngày khác.

Hãy công bố vinh quang của Ngài giữa các quốc gia; kỳ quan của Ngài giữa muôn dân.

Vì Chúa vĩ đại, đáng ngợi khen, đáng kính sợ hơn tất cả các vị thần.

Vì tất cả các vị thần của các dân tộcchúng là thần tượng, nhưng Chúa đã tạo ra các tầng trời.

Vinh quang và uy nghi ở trước mặt Ngài, sức mạnh và vẻ đẹp trong thánh điện của Ngài.

Hãy dâng Chúa, hỡi các gia đình của các dân tộc, hãy dâng cho Chúa vinh quang và sức mạnh.

Hãy dâng Chúa vinh quang xứng danh Người; mang theo lễ vật và bước vào sân của Ngài.

Hãy thờ phượng Chúa trong vẻ đẹp thánh thiện; toàn thể trái đất hãy run sợ trước mặt Ngài.

Hãy nói giữa các dân ngoại rằng Chúa trị vì. Thế giới cũng sẽ được thiết lập để không bị rúng động; Ngài sẽ xét xử các dân tộc theo lẽ công bình.

Trời hãy mừng rỡ, đất hãy mừng rỡ; hãy để biển gầm thét và sự trọn vẹn của nó.

Hãy để cánh đồng vui mừng với tất cả những gì có trong đó; thì tất cả cây cối trong rừng sẽ hân hoan,

trước mặt Chúa, vì Ngài đến, vì Ngài đến để phán xét trái đất; anh ấy sẽ phán xét thế giới bằng sự công bình và các dân tộc bằng sự thật của anh ấy.

Xem thêm Thi thiên 7 – Toàn bộ lời cầu nguyện cho sự thật và công lý thiêng liêng

Giải thích Thi thiên 96

Sau đây bạn sẽ thấy phần giải thích chi tiết từng câu trong Thi thiên 96. Hãy đọc kỹ.

Từ câu 1 đến câu 3 – Hát cho Chúa

“Hãy hát cho Chúa một bài ca mới, hát cho Chúa tất cả trái đất. Hãy ca tụng Chúa, chúc tụng danh Người; công bố sự cứu rỗi của mình từ ngày này sang ngày khác. Hãy công bố vinh quang của Ngài giữa các quốc gia; kỳ quan của Ngài giữa muôn dân.”

Thánh vịnh 96 bắt đầu với sự tích cực, chắc chắn rằng một ngày nào đó thông điệp về lòng nhân từ của Thiên Chúa sẽ đến được với mọi ngườicác góc của thế giới. Sẽ đến ngày ơn cứu độ và phúc lành của Thiên Chúa được các dân biết đến. Cuối cùng, nó cũng dự đoán sự xuất hiện của Chúa Kitô, và mệnh lệnh của Ngài cho các môn đệ, để truyền bá.

Các câu 4 đến 6 – Vinh quang và uy nghiêm ở trước mặt Ngài

“Vì Đức Giê-hô-va vĩ đại đáng ngợi khen, đáng sợ hơn các thần. Vì tất cả các vị thần của các dân tộc đều là thần tượng, nhưng Chúa đã tạo ra các tầng trời. Vinh quang và uy nghiêm ở trước khuôn mặt, sức mạnh và vẻ đẹp trong thánh đường của Ngài.”

Mặc dù trong các Thi thiên khác, đây là một chủ đề được đề cập khá khẳng định, nhưng ở đây đoạn văn gợi ý khả năng tồn tại (thỉnh thoảng) của các vị thần khác, từ các quốc gia ngoại giáo. Tuy nhiên, sự so sánh này chỉ đóng vai trò là cái cớ để nói rằng không ai trong số họ đến gần Chúa, Đấng đã tạo ra tất cả những gì tồn tại.

Các câu 7 đến 10 – Nói giữa những người ngoại bang rằng Chúa trị vì

“Hỡi các dân tộc, hãy dâng lên Chúa, hãy dâng lên Chúa vinh quang và sức mạnh. Hãy tôn vinh Chúa vì danh Ngài; mang của lễ, và bước vào tòa án của mình. Hãy tôn thờ Chúa trong vẻ đẹp thánh thiện; run sợ trước mặt anh ta tất cả các trái đất. Nói giữa các dân ngoại rằng Chúa trị vì. Thế giới cũng sẽ được thiết lập để không bị rúng động; Ngài sẽ phán xét các dân tộc theo lẽ công bình.”

Xem thêm: Thiên thần hộ mệnh của Bạch Dương: Gặp gỡ Thiên thần của Dấu hiệu của bạn

Ở đây, ngay từ đầu, chúng ta đã ám chỉ đến giao ước được ký kết giữa Đức Chúa Trời và Áp-ra-ham. Vì vậy, ông nói rằng ngày sẽ đến khi Chúaanh ấy sẽ được ca ngợi bởi tất cả các dân tộc. Chúa là Vua không bao giờ bị phế truất; Đức Chúa Trời hằng sống, Đấng ngự trên ngai của Ngài đến muôn đời và khôi phục công lý một cách trọn vẹn.

Các câu 11 đến 13 – Các tầng trời hãy vui mừng, trái đất hãy vui mừng

“Hãy vui mừng thay trời vui mừng, và trái đất hãy vui mừng; gầm biển và sự đầy đủ của nó. Hãy để cánh đồng vui mừng với tất cả những gì có trong nó; bấy giờ tất cả cây cối trong rừng sẽ vui mừng trước mặt Chúa, vì Ngài đến, vì Ngài đến để phán xét trái đất; Ngài sẽ phán xét thế giới bằng công lý và các dân tộc bằng lẽ thật của Ngài.”

Bài Thi thiên kết thúc bằng sự tôn vinh Chúa, mời gọi mọi người ca ngợi Vua và mọi tạo vật của Ngài, và vui mừng. Trước mặt Đức Chúa Trời, Đấng đến gần, sự phán xét sẽ đến.

Tìm hiểu thêm:

  • Ý nghĩa của tất cả các bài Thi thiên: chúng tôi đã tập hợp 150 bài Thi thiên cho bạn
  • Những lời cầu nguyện ngắn mang lại nhiều hy vọng cho tâm hồn bạn
  • Những lời cầu nguyện mạnh mẽ để nói trước Chúa Giêsu trong Bí tích Thánh Thể

Douglas Harris

Douglas Harris là một nhà chiêm tinh, nhà văn và nhà tâm linh nổi tiếng với hơn 15 năm kinh nghiệm trong lĩnh vực này. Anh ấy có hiểu biết sâu sắc về các năng lượng vũ trụ tác động đến cuộc sống của chúng ta và đã giúp nhiều người định hướng con đường của họ thông qua các bài đọc tử vi sâu sắc của anh ấy. Douglas luôn bị mê hoặc bởi những bí ẩn của vũ trụ và đã dành cả cuộc đời để khám phá những điều phức tạp của chiêm tinh học, số học và các ngành bí truyền khác. Anh ấy là người đóng góp thường xuyên cho nhiều blog và ấn phẩm khác nhau, nơi anh ấy chia sẻ những hiểu biết của mình về các sự kiện thiên thể mới nhất và ảnh hưởng của chúng đối với cuộc sống của chúng ta. Cách tiếp cận nhẹ nhàng và từ bi của anh ấy đối với chiêm tinh học đã mang lại cho anh ấy một lượng người theo dõi trung thành và khách hàng của anh ấy thường mô tả anh ấy như một người hướng dẫn trực quan và đồng cảm. Khi không bận giải mã các vì sao, Douglas thích đi du lịch, đi bộ đường dài và dành thời gian cho gia đình.