29. psalms: psalms, kas cildina Dieva augstāko spēku.

Douglas Harris 12-10-2023
Douglas Harris

O Psalms 29 ir slavas vārdi, kuros izmantota spēcīga valoda, lai apliecinātu Dieva augstāko valdīšanu. Psalmists Dāvids tajā izmanto poētisku stilu un kanaāniešu leksiku, lai slavētu dzīvo Dievu Izraēlā. Pārbaudiet šī psalma spēku.

29. psalma svēto vārdu spēks

Lasiet šo psalmu ar lielu ticību un uzmanību:

Pieskaitiet Tam Kungam, jūs, varenie dēli, pieskaitiet Tam Kungam slavu un spēku!

Dodiet Tam Kungam Viņa vārdam pienākošos godu, pielūdziet To Kungu svētos.

Tā Kunga balss atskan virs ūdeņiem, Tā Kunga godības Dievs dārd; Tas Kungs ir pār daudziem ūdeņiem.

Tā Kunga balss ir spēcīga, Tā Kunga balss ir pilna varenības.

Tā Kunga balss lauž ciedrus, jā, Tas Kungs lauž Libānas ciedrus.

Viņš liek Libānai lēkāt kā teļam, bet Sirionai - kā mežonīgam vērša teļam.

Tā Kunga balss izstaro uguns liesmas.

Tā Kunga balss satricina tuksnesi, Tas Kadešas tuksnesi satricina.

Skatīt arī: Magnētiskā piesaiste starp diviem cilvēkiem: atklājiet pazīmes un simptomus

Tā Kunga balss liek jēriem atnest teļus, un mežus nopļauj, un Viņa templī visi saka: Slava!

Tas Kungs ir troni virs plūdiem, Tas Kungs sēž kā ķēniņš mūžīgi mūžos.

Tas Kungs dos spēku savai tautai, Tas Kungs svētīs savu tautu ar mieru.

Sk. arī Psalmu 109 - Ak, Dievs, kuru es slavēju, neesi vienaldzīgs!

29. psalma interpretācija

1. un 2. pants - atdodiet Kungam

"Atdodiet Tam Kungam, jūs, varenie dēli, atdodiet Tam Kungam godu un spēku, atdodiet Tam Kungam Viņa vārdam pienākošos godu, pielūdziet To Kungu, tērpušies svētās drēbēs."

Skatīt arī: Ko nozīmē, ja 7 dienu sveces svecīte izdziest pirms termiņa beigām?

Šajos pantos Dāvids vēlas parādīt Dieva vārda spēku un suverenitāti, uzsverot Viņam pienākošos Godību. Kad viņš saka: "pielūdziet Kungu svētos tērpos", viņš lieto ebreju valodas vārdus, kas ir līdzīgi tiem, kas minēti Ījaba 1.6, ar kuriem tiek raksturoti arī eņģeļi, kas ir Dieva klātbūtnē.

3. līdz 5. pants - Dieva balss

"Tā Kunga balss atskan pār ūdeņiem; godības Dievs dārd; Tas Kungs ir pār daudzajiem ūdeņiem. Tā Kunga balss ir varena; Tā Kunga balss ir majestātiska. Tā Kunga balss lauž ciedrus; jā, Tas Kungs lauž Libānas ciedrus.""

Šajos 3 pantos viņš velta sevi, lai runātu par Tā Kunga balsi, par to, cik spēcīga un majestātiska tā ir, jo tikai caur savu balsi Dievs runā ar saviem uzticīgajiem. Viņš neparādās nevienam, bet liek sevi sajust un dzirdēt virs ūdeņiem, virs vētrām, kad lauž ciedrus.

Gan valoda, gan paralēlisms šajā pantā ir tieši iedvesmojušies no kanaāniešu dzejas. Tika uzskatīts, ka Baals ir vētru Dievs, kurš dārdēja debesīs. Šeit pērkona dārdēšana ir Dieva balss simbols.

6.-9. pants - Kungs satricina Kadešas tuksnesi.

"Viņš liek Libānai lēkāt kā teļam, un Sirionai - kā savvaļas vērša teļam. Tā Kunga balss izdzen uguns liesmas. Tā Kunga balss liek tuksnesim trīcēt, Tas Kadešas tuksnesi Tas Kādesas Tas Kungs liek trīcēt. Tā Kunga balss liek aļņiem dzemdēt, un mežus noplēš, un Viņa templī visi saka: "Slavēts!"""

Šajos pantos ir dramatiska enerģija, jo tie tulko vētras kustību, kas no ziemeļu Libānas un Sirionas nolaidās uz Kadešu dienvidos. Psalmists pastiprina, ka vētrai nekas netraucē, tās sekas ir neizbēgamas - no ziemeļiem uz dienvidiem. Un tā visas būtnes atzīst Dieva augstāko godību.

10. un 11. pants - Kungs sēž kā ķēniņš.

"Tas Kungs ir troni pār plūdiem, Tas Kungs sēž kā ķēniņš mūžīgi, Tas Kungs dos spēku savai tautai, Tas Kungs svētīs savu tautu ar mieru."

Šajos 29. psalma pēdējos pantos psalmists atkal pievēršas Baalam, kurš būtu uzvarējis pār ūdeņiem, un pēc tam to attiecina uz Dievu, kurš patiesi uzvar visu. Dievs kontrolē ūdeņus un var būt arī postošs, kā tas bija plūdu gadījumā. Dāvidam nav neviena, kas varētu pretoties Viņa brīnišķīgajai valdīšanai, un tikai Dievs var dot spēku Savai tautai.

Uzziniet vairāk :

  • Visu psalmu nozīme: mēs esam apkopojuši 150 psalmus.
  • Uzziniet, kā izgatavot eņģeļu svētbildi, lai aizsargātu savu māju
  • Spēcīga lūgšana - lūgumi, kurus mēs varam izteikt Dievam lūgšanā

Douglas Harris

Duglass Heriss ir slavens astrologs, rakstnieks un garīgais praktiķis ar vairāk nekā 15 gadu pieredzi šajā jomā. Viņam ir ļoti laba izpratne par kosmiskajām enerģijām, kas ietekmē mūsu dzīvi, un viņš ir palīdzējis daudziem cilvēkiem orientēties savos ceļos, izmantojot viņa asprātīgos horoskopa lasījumus. Duglasu vienmēr ir fascinējuši Visuma noslēpumi, un viņš savu dzīvi ir veltījis astroloģijas, numeroloģijas un citu ezotērisko disciplīnu sarežģītības izpētei. Viņš ir biežs līdzstrādnieks dažādos emuāros un publikācijās, kur dalās savās atziņās par jaunākajiem debesu notikumiem un to ietekmi uz mūsu dzīvi. Viņa maigā un līdzjūtīgā pieeja astroloģijai ir iemantojusi viņam lojālus sekotājus, un klienti viņu bieži raksturo kā empātisku un intuitīvu ceļvedi. Kad viņš nav aizņemts ar zvaigžņu atšifrēšanu, Duglasam patīk ceļot, doties pārgājienos un pavadīt laiku kopā ar ģimeni.