Žalm 29: žalm, ktorý vyzdvihuje najvyššiu Božiu moc

Douglas Harris 12-10-2023
Douglas Harris

O Žalm 29 sú slová chvály, ktoré používajú silný jazyk na potvrdenie zvrchovanej Božej vlády. Žalmista Dávid v ňom používa poetický štýl a kanaánsky slovník na chválu živého Boha v Izraeli. Overte si silu tohto žalmu.

Sila posvätných slov Žalmu 29

Čítajte tento žalm s veľkou vierou a pozornosťou:

Pripíšte Pánovi, synovia mocných, pripíšte Pánovi slávu a silu.

Vzdajte Hospodinovi slávu, ktorá patrí jeho menu, klaňajte sa Hospodinovi vo svätom šate.

Hlas Hospodinov je počuť nad vodami, Boh slávy hromží, Hospodin je nad mnohými vodami.

Pánov hlas je mocný, Pánov hlas je plný vznešenosti.

Pánov hlas láme cédre, Pán láme libanonské cédre.

Libanon skáče ako teľa a Sirion ako teľa divého býka.

Pánov hlas vyšľahne ohnivé plamene.

Hlas Hospodinov otriasa púšťou, Hospodin otriasa púšťou Kádeš.

Hlas Hospodinov spôsobuje, že sa telia jelene a obnažujú sa lesy, a v jeho chráme všetci hovoria: Sláva!

Pán tróni nad potopou, Pán sedí ako kráľ na veky vekov.

Pán dá silu svojmu ľudu, Pán požehná svoj ľud pokojom.

Pozri tiež Žalm 109 - Bože, ktorého chválim, nebuď ľahostajný

Výklad Žalmu 29

Verš 1 a 2 - Odovzdajte Pánovi

"Vzdávajte Pánovi, synovia mocných, vzdávajte Pánovi slávu a silu, vzdávajte Pánovi slávu, ktorá prináleží jeho menu, klaňajte sa Pánovi odetí do svätého rúcha."

V týchto veršoch chce Dávid ukázať moc a zvrchovanosť Božieho mena, pričom zdôrazňuje jeho náležitú Slávu. Keď hovorí "klaňajte sa Pánovi v svätom rúchu", používa hebrejské slová podobné tým, ktoré sú uvedené v Jóbovi 1,6 a ktoré opisujú aj anjelov, ktorí sú v Božej prítomnosti.

Verše 3 až 5 - Boží hlas

"Hlas Pánov je počuť nad vodami, Boh slávy hromží, Pán je nad mnohými vodami. Hlas Pánov je mocný, hlas Pánov je plný velebnosti. Hlas Pánov láme cédre, áno, Pán láme libanonské cédre."

Pozri tiež: Keď vás podvedomie núti snívať o bývalom

V týchto 3 veršoch sa venuje rozprávaniu o Pánovom hlase, o tom, aký je mocný a majestátny, lebo len jeho hlasom hovorí Boh k svojim verným. Nikomu sa nezjavuje, ale dáva sa pocítiť a počuť nad vodami, nad búrkami, keď láme cédre.

Jazyk aj paralelizmus tohto verša sú priamo inšpirované kanaánskou poéziou. Verilo sa, že Baal je bohom búrok, ktorý hromží na nebi. Tu je zvuk hromu symbolom Božieho hlasu.

Verše 6 až 9 - Pán otriasa púšťou Kádeš

"On spôsobuje, že Libanon skáče ako teľa, a Sirion ako teľa divého býka. Hlas Pánov vrhá plamene ohňa. Hlas Pánov spôsobuje, že púšť sa chveje, Pán spôsobuje, že púšť Kádeš sa trasie. Hlas Pánov spôsobuje, že jelene rodia a obnažuje lesy, a v jeho chráme všetci hovoria: Sláva!"

V týchto veršoch je dramatická energia, lebo tlmočia pohyb búrok, ktoré sa spustili zo severného Libanonu a Sirionu do Kádeša na juhu. Žalmista posilňuje, že búrke nič nebráni, jej účinky sú nevyhnutné, od severu na juh. A tak všetky bytosti spoznávajú najvyššiu Božiu slávu.

Pozri tiež: Sympatie s červeným korením na prijatie dlhu

Verše 10 a 11 - Pán sedí ako kráľ

"Pán tróni nad potopou, Pán sedí ako kráľ naveky, Pán dá silu svojmu ľudu, Pán požehná svoj ľud pokojom."

V týchto záverečných veršoch 29. žalmu sa žalmista opäť obracia k Bálovi, ktorý by bol zvíťazil nad vodami, a potom ho dáva do súvislosti s Bohom, ktorý skutočne všetko premôže. Boh ovláda vody a môže byť aj ničivý, ako v prípade potopy. Pre Dávida niet nikoho, kto by sa postavil proti jeho úžasnej vláde, a len Boh môže dať moc svojmu ľudu.

Zistite viac :

  • Význam všetkých žalmov: zhromaždili sme pre vás 150 žalmov
  • Naučte sa vyrobiť anjelský oltár na ochranu vášho domova
  • Mocná modlitba - žiadosti, ktoré môžeme predniesť Bohu v modlitbe

Douglas Harris

Douglas Harris je uznávaný astrológ, spisovateľ a duchovný praktik s viac ako 15-ročnými skúsenosťami v tejto oblasti. Veľmi dobre rozumie kozmickým energiám, ktoré ovplyvňujú naše životy, a pomohol mnohým jednotlivcom orientovať sa na ich cestách prostredníctvom svojho bystrého horoskopu. Douglas bol vždy fascinovaný záhadami vesmíru a svoj život zasvätil skúmaniu zložitosti astrológie, numerológie a iných ezoterických disciplín. Je častým prispievateľom do rôznych blogov a publikácií, kde sa delí o svoje postrehy o najnovších nebeských udalostiach a ich vplyve na naše životy. Jeho jemný a súcitný prístup k astrológii si získal verných fanúšikov a jeho klienti ho často opisujú ako empatického a intuitívneho sprievodcu. Keď Douglas nie je zaneprázdnený dešifrovaním hviezd, rád cestuje, trávi čas so svojou rodinou.