Žalm 44 - Nárek izraelského ľudu za Božou spásou

Douglas Harris 29-09-2023
Douglas Harris

Žalm 44 je žalm kolektívneho náreku, v ktorom izraelský ľud prosí Boha o pomoc pri príležitosti veľkého utrpenia všetkých. Žalm má aj dôraz na prosbu o vyslobodenie zo situácie, o ktorej sa rozpráva v Starom zákone. Pozri význam a výklad tohto žalmu.

Sila posvätných slov Žalmu 44

Pozorne a verne si prečítajte úryvky z nasledujúcej básne:

Bože, počuli sme na vlastné uši, naši otcovia nám rozprávali o skutkoch, ktoré si vykonal za ich dní, za dávnych čias.

Vyhnal si národy svojou rukou, ale zasadil si ich; trápil si národy, ale roztiahol si sa k nim dokorán.

Veď nie mečom dobyli zem, ani ich nezachránilo ich rameno, ale tvoja pravica, tvoje rameno a svetlo tvojej tváre, lebo si si ich obľúbil.

Ty si môj kráľ, Bože, prikáž vyslobodiť Jakuba.

Tvojím menom porážame svojich protivníkov, tvojím menom šliapeme po tých, čo proti nám povstávajú.

Lebo nedôverujem svojmu luku, ani môj meč ma nezachráni.

Ty si nás však zachránil pred našimi protivníkmi a zahanbil si tých, čo nás nenávidia.

V Bohu sme oslavovali celý deň a vždy budeme chváliť tvoje meno.

Ale teraz si nás zavrhol a ponížil a nevyšiel si s našimi vojskami.

Prinútil si nás obrátiť sa chrbtom k nepriateľovi a tí, ktorí nás nenávidia, nás podľa ľubovôle drancujú.

Odovzdal si nás ako ovce za pokrm a rozptýlil si nás medzi národy.

Svoj ľud si predal za nič a nemal si z jeho ceny žiadny úžitok.

Urobil si z nás potupu pre našich susedov, výsmech a posmech pre ľudí okolo nás.

Urobil si nás príslovím medzi národmi, porekadlom medzi ľuďmi.

Moja hanba je stále predo mnou a hanba mojej tváre ma zakrýva,

Pri hlase toho, kto vyčíta a rúha sa, pri pohľade na nepriateľa a pomstiteľa.

To všetko nás postihlo, ale nezabudli sme na teba a nezachovali sme sa falošne proti tvojej zmluve.

Naše srdcia sa nevrátili späť a naše kroky sa neodklonili od tvojich ciest,

aby nás rozdrvil tam, kde bývajú šakali, a zahalil nás hlbokou tmou.

Keby sme zabudli na meno svojho Boha a vztiahli ruky k cudziemu bohu,

Boh totiž pozná tajomstvá srdca.

Ale pre vás sme vydaní na smrť po celý deň, sme považovaní za ovce na zabitie.

Zobuď sa! Prečo spíš, Pane? Zobuď sa! Nezavrhuj nás navždy.

Prečo skrývaš svoju tvár a zabúdaš na naše súženie a na našu tieseň?

Veď naša duša sa skláňa do prachu, naše telo je rozdrvené na zem.

Povstaň nám na pomoc a vykúp nás svojou láskavosťou.

Pozri tiež Duchovné spojenie medzi dušami: spriaznená duša alebo dvojča?

Výklad Žalmu 44

Aby sme vám pomohli pochopiť celé posolstvo silného Žalmu 44, nižšie uvádzame podrobný opis jednotlivých častí tohto úryvku:

Verše 1 až 3 - Počujeme ušami

"Bože, počuli sme na vlastné uši, naši otcovia nám rozprávali o skutkoch, ktoré si vykonal za ich dní, za dávnych čias. Vyhnal si národy svojou rukou, ale im si zasadil; utrápil si národy, ale im si sa rozprestrel doširoka. Veď nie mečom si podmanili zem, ani ich nezachránila ich ruka, ale tvoja pravica, tvoja ruka a svetlo tvojej tváre,pretože si v nich našiel potešenie".

V tomto úryvku zo 44. žalmu máme nostalgické rozprávanie o obdivuhodnom Božom zásahu, ktorý vyslobodil Izraelitov z Egypta. Sväté písmo hovorí, že každá generácia Izraelitov bola povinná rozprávať svojim deťom a vnukom o tom, čo Boh urobil pre svoj ľud. Bol to príbeh chvály a opis Božieho charakteru. "Vyvolenie Izraela za Boží ľud sa uskutočnilo len z jeho milosti.

Verše 4 a 5 - Ty si môj kráľ, Bože

"Ty si môj kráľ, Bože, prikáž vyslobodiť Jákoba, tebou porazíme svojich protivníkov, tvojím menom pošliapeme tých, čo povstali proti nám."

V tomto spoločnom náreku ľud prosí o Jákobovo vyslobodenie a sľubuje, že v mene Božom premôže všetkých protivníkov v dôvere, že víťazstvo dosiahne len vďaka Božiemu Duchu.

Verše 6 až 12 - Ale teraz ste nás zavrhli a ponížili

"Lebo nedúfam vo svoj luk, ani môj meč ma nemôže zachrániť. ale ty si nás zachránil pred našimi protivníkmi a zahanbil si tých, čo nás nenávidia. v Bohu máme slávu po celý deň a tvoje meno budeme vždy chváliť. ale teraz si nás zavrhol a ponížil a nechodíš s našimi vojskami. prinútil si nás obrátiť sa chrbtom k nepriateľovi a tí, čo nás nenávidia, nás poškodzujú podľa svojej vôle. vyslobodil si nás.Svoj ľud si predal za nič a z jeho ceny si nemal žiaden úžitok."

V tomto úryvku zo Žalmu 44 sa začína časť náreku. V tomto príbehu si Izrael myslel, že ich armáda by nemala byť považovaná za obyčajnú skupinu bojovníkov, ale za bojovníkov Všemohúceho. Keďže všetky víťazstvá boli pripisované Bohu, porážky boli považované za mandos, ktorý pošle za trest. "Predávaš svoj ľud za nič. Keď ľud prehral bitku, bolo to akoBoh ho predal." Keď však Boh vyslobodil skupinu z utrpenia, bolo to vykreslené tak, že Boh zachraňuje svoj ľud.

Verše 13 až 20 - Nezabudli sme na vás

"Urobil si nás potupou pre našich susedov, posmechom a výsmechom pre tých, čo sú okolo nás; urobil si nás príslovím medzi národmi, posmechom medzi národmi; moja potupa je vždy predo mnou a hanba mojej tváre ma zakrýva, pri hlase toho, kto vyčíta a rúha sa, pri pohľade nepriateľa a pomstiteľa.

To všetko na nás doľahlo, ale my sme na teba nezabudli a proti tvojej zmluve sme nekonali falošne; naše srdce sa neodvrátilo a naše kroky sa neodklonili od tvojich ciest, aby nás rozdrvili tam, kde bývajú šakali, a aby nás prikryla hlboká tma; keby sme zabudli na meno svojho Boha a vystreli ruky k cudziemu bohu."

Izraelský ľud tvrdí, že nikdy neodmietol Boha. Hovorí, že keby to urobil, zaslúžil by si problémy, ale neurobil to. Tvrdí, že zostal verný jedinému Bohu v postoji modlitby a nikdy neoslavoval iných pohanských bohov.

Verše 21 a 22 - Sme považovaní za ovce na zabitie

"Veď Boh pozná tajomstvá srdca. Ale pre teba nás vydávajú na smrť po celý deň, počítajú nás ako ovce na zabitie".

Estrecho úryvky zo 44. žalmu predznamenávajú, že Boží syn sa prejaví, akoby ho zavrhol. Boh Izraela však nespí. Ľud volá k Bohu a apeluje na neho, aby konal v prospech svojich verných. Ľud živí svoju vieru len na základe Božieho odpustenia, a tak dôveruje v jeho milosrdenstvo a výkupné. V 12. verši ľud naznačuje, že ho Boh predal, tu žiada, aby výkupné- odkúpiť ho pre vás.

Pozri tiež: Zistite viac o duchovnom význame motýľa a jeho symbolike

Verše 23 až 26 - Prečo spíš, Pane?

"Prebuď sa, Pane, prečo spíš, prečo nás nezavrhuješ naveky, prečo skrývaš svoju tvár a zabúdaš na naše súženie a trápenie, lebo naša duša sa skláňa do prachu, naše telo je rozdrvené na zemi. Vstaň nám na pomoc a vykúp nás svojou láskavosťou."

Žalm 44 sa končí prosbou ľudu, aby ho Boh prebudil a priniesol mu tak vyslobodenie. Tvárou v tvár neschopnosti Izraela oslobodiť sa od utláčateľov uznáva, že Pán je jeho jediným Spasiteľom.

Pozri tiež: Arabská svadba - spoznajte jeden z najoriginálnejších rituálov na svete

Z toho vyplýva ponaučenie, že sa nesmieme spoliehať na bojovú a vojenskú silu ľudí, ale na Božiu moc a Jeho milosrdenstvo.

Zistite viac :

  • Význam všetkých žalmov: zhromaždili sme pre vás 150 žalmov
  • Hanba môže byť duchovnou charakteristikou
  • Mocná modlitba Štítu Najsvätejšieho srdca proti pandémiám

Douglas Harris

Douglas Harris je uznávaný astrológ, spisovateľ a duchovný praktik s viac ako 15-ročnými skúsenosťami v tejto oblasti. Veľmi dobre rozumie kozmickým energiám, ktoré ovplyvňujú naše životy, a pomohol mnohým jednotlivcom orientovať sa na ich cestách prostredníctvom svojho bystrého horoskopu. Douglas bol vždy fascinovaný záhadami vesmíru a svoj život zasvätil skúmaniu zložitosti astrológie, numerológie a iných ezoterických disciplín. Je častým prispievateľom do rôznych blogov a publikácií, kde sa delí o svoje postrehy o najnovších nebeských udalostiach a ich vplyve na naše životy. Jeho jemný a súcitný prístup k astrológii si získal verných fanúšikov a jeho klienti ho často opisujú ako empatického a intuitívneho sprievodcu. Keď Douglas nie je zaneprázdnený dešifrovaním hviezd, rád cestuje, trávi čas so svojou rodinou.