Psalms 116 - Kungs, patiesi es esmu Tavs kalps.

Douglas Harris 31-05-2023
Douglas Harris

116. psalms nedaudz atšķiras no citiem, jo tas ir mesiānisks psalms un viens no Pashas psalmiem. To, visticamāk, dziedāja Jēzus Kristus un Viņa mācekļi tajā naktī, kad Viņš svinēja Lieldienas, naktī, kad Viņš tiks arī arestēts. Mācīsimies šeit interpretēt pantus un atšifrēt to vēstījumu.

Psalms 116 - Mūžīgā pateicība par saņemtajām svētībām

Šis ir ļoti īpašs psalms ne tikai tāpēc, ka tas ir saistīts ar Jēzu, bet arī tāpēc, ka tas tiek uzskatīts par himnu par Izraēla atbrīvošanu no Ēģiptes no Dieva rokām. Tas ir arī pateicības psalms, un to vienmēr var dziedāt personīgi, paužot šo sajūtu. Lieldienās 116. psalmu parasti lasa pēc maltītes, un pēc tam tiek dzerts trešais vīna kauss - pestīšanas kauss.

Es mīlu Kungu, jo Viņš ir uzklausījis manu balsi un manu lūgšanu.

Jo Viņš ir pieskāris savu ausu pie manis, tāpēc es Viņu piesaucu, kamēr dzīvs esmu.

Mani apņēma nāves virves, un elles mokas mani sagrāba; man bija ciets un bēdīgs.

Tad es piesaucu Tā Kunga vārdu, sacīdams: Kungs, atbrīvo manu dvēseli!

Žēlsirdīgs ir Kungs un taisns, mūsu Dievs ir žēlsirdīgs.

Kungs pasargā lēnprātīgos; es biju pazemots, bet Viņš mani izglāba.

Atgriezies, mana dvēsele, pie sava miera, jo Kungs tev ir darījis labu.

Jo Tu esi izglābis manu dvēseli no nāves, manas acis no asarām un manas kājas no krišanas.

Es staigāšu Tā Kunga priekšā dzīvo zemē.

Skatīt arī: Krusta zīme - ziniet šīs lūgšanas un žesta vērtību

Kri, tāpēc es runāju. Es biju ļoti satraukta.

Es steigā teiktu: visi cilvēki ir meļi.

Ko man atdot Tam Kungam par visiem Viņa labumiem pret mani?

Es ņemšu glābšanas biķeri un piesaukšu Tā Kunga vārdu.

Tagad es došu savus solījumus Kungam visas Viņa tautas klātbūtnē.

Tā Kunga acīs dārga ir Viņa svēto nāve.

Kungs, patiesi es esmu Tavs kalps, es esmu Tavs kalps, Tavas kalpones dēls, Tu esi attaisnojis manas saites.

Es Tev upurēšu slavas upurus un piesaucu Tā Kunga vārdu.

Es došu savus solījumus Tam Kungam visas savas tautas klātbūtnē,

Tā Kunga nama pagalmos, tavā vidū, Jeruzāleme, slavē Kungu!

Sk. arī 34. psalmu - Dāvida slavinājumu par Dieva žēlastību.

Psalma 116 interpretācija

Tālāk, izmantojot 116. psalma pantu interpretāciju, uzzināsiet nedaudz vairāk par 116. psalmu. Lasiet uzmanīgi!

1. un 2. pants - Es Viņu aicināšu, kamēr dzīvs esmu.

"Es mīlu To Kungu, jo Viņš ir uzklausījis manu balsi un manu lūgšanu, jo Viņš ir uz mani vērsis savu ausu, tāpēc es Viņu piesaucu, kamēr dzīvs esmu."

116. psalms sākas satraukuma un emociju pilnā tonī, skaidri runājot par Dieva mīlestību, par To, kurš noliecas, lai apmierinātu savas tautas lūgumus un ciešanas.

3. līdz 6. pants - Kungs, atbrīvo manu dvēseli!

"Mani apņēma nāves saites, un elles mokas mani sagrāba; es atradu bēdas un skumjas. Tad es piesaucu Tā Kunga vārdu, sacīdams: "Kungs, izglāb manu dvēseli; Kungs ir žēlīgs un taisns, mūsu Dievam ir žēlastība. Kungs saudzē lēnprātīgos; es biju pazemots, bet Viņš mani izglāba.""

Kad šajā pantā ir pieminētas "nāves auklas", tas norāda uz psalmista ciešanu pieredzi, tuvu nāvei esošu situāciju. Nobeigumā pantā tiek runāts par līdzjūtīgo, kas šeit nozīmē cilvēku, kurš ir nevainīgs, tīrs, šķīsts, ar nevainīgu sirdi.

7. līdz 10. pants - Izraēl, paļaujies uz To Kungu!

"Atgriezies, mana dvēsele, pie sava miera, jo Kungs tevi ir darījis labu, jo tu esi izglābis manu dvēseli no nāves, manas acis no asarām un manas kājas no krišanas. Es staigāšu Tā Kunga vaiga priekšā dzīvības zemē. Kri, tādēļ es esmu runājis, es esmu bijis ļoti nomocīts."

Skatīt arī: Portāls 22 22 22 22 - 22/02/2022 transcendences portāls

Šeit psalmists runā ar savu dvēseli, sakot tai, ka ir pienācis laiks atpūsties, jo Dievs ir klāt un liek par to rūpēties. Šī atbrīvošanas svētība izsauca asaras, atsaucoties uz skumjām par nāvi un par kļūdām dzīves laikā.

Visbeidzot psalmists apliecina, ka viņš tic, ka viņam ir cerība un ka viņš turpinās klīst starp dzīvajiem.

11.-13. pants - Debesis ir Tā Kunga debesis.

"Es savā steigā sacīju: "Visi cilvēki ir meļi, ko es atmaksāšu Tam Kungam par visiem Viņa labumiem, ko Viņš man ir devis? Es ņemšu glābšanas biķeri un piesaucu Tā Kunga vārdu.""

Pat tad, ja jums šķiet, ka nevarat uzticēties nevienam citam, ziniet, ka Kungam vienmēr var droši uzticēties. Tālāk, šajos pantos izteicienu "ko es došu" var interpretēt kā psalmista zvērestu pielūgt Kungu - iespējams, skaļi un ticīgo priekšā.

14. un 19. pants - Mirušie neslavē To Kungu.

"Savus solījumus Es tagad Kunga priekšā visas Viņa tautas priekšā atmaksāšu Tam Kungam. Dārga Tā Kunga priekšā ir Viņa svēto nāve. Ak, Kungs, es patiesi esmu Tavs kalps, es esmu Tavs kalps, Tavas kalpones dēls, Tu esi atbrīvojis manas saites. Es Tev upurēšu slavas upurus un piesaukšu Tā Kunga vārdu. Savus solījumus Es atmaksāšu Tam Kungam visas savas tautas priekšā, Tā Kunga nama pagalmos, vidū.Slavē Kungu, Jeruzāleme!"

Noslēdzošajos pantos psalmists pasludina sevi par Tā Kunga kalpu un pēc tam paziņo, ka viņš maksās savus solījumus Tam Kungam. Tas nozīmē, ka viņš ir iecerējis visus savus slavinājumus upurēt templī.

Uzziniet vairāk :

  • Visu psalmu nozīme: mēs esam apkopojuši 150 psalmus.
  • Spēcīga lūgšana par bērniem
  • Trezena de Santo Antonio: par lielāku žēlastību

Douglas Harris

Duglass Heriss ir slavens astrologs, rakstnieks un garīgais praktiķis ar vairāk nekā 15 gadu pieredzi šajā jomā. Viņam ir ļoti laba izpratne par kosmiskajām enerģijām, kas ietekmē mūsu dzīvi, un viņš ir palīdzējis daudziem cilvēkiem orientēties savos ceļos, izmantojot viņa asprātīgos horoskopa lasījumus. Duglasu vienmēr ir fascinējuši Visuma noslēpumi, un viņš savu dzīvi ir veltījis astroloģijas, numeroloģijas un citu ezotērisko disciplīnu sarežģītības izpētei. Viņš ir biežs līdzstrādnieks dažādos emuāros un publikācijās, kur dalās savās atziņās par jaunākajiem debesu notikumiem un to ietekmi uz mūsu dzīvi. Viņa maigā un līdzjūtīgā pieeja astroloģijai ir iemantojusi viņam lojālus sekotājus, un klienti viņu bieži raksturo kā empātisku un intuitīvu ceļvedi. Kad viņš nav aizņemts ar zvaigžņu atšifrēšanu, Duglasam patīk ceļot, doties pārgājienos un pavadīt laiku kopā ar ģimeni.